Xây dựng Thẻ điểm Cân bằng như một hệ thống quản lý | Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế

Xây dựng Thẻ điểm Cân bằng như một hệ thống quản lý

Xung đột giữa nhu cầu tất yếu về khi xây dựng khả năng cạnh tranh dài hạn và mục tiêu bất biến của mô hình kế toán tài chính theo chi phí gốc (historical-cost) đã tạo ra một sự tổng hợp mới, Thẻ điểm Cân bằng. Thẻ điểm Cân bằng vẫn giữ lại những thước đo tài chính truyền thống. Những thước đo tài chính chỉ đề cập đến các sự kiện đã qua, chỉ đủ với các công ty trong thời đại công nghiệp, khi mà việc đầu tư vào khả năng và các mối quan hệ khách hàng lâu dài không đóng vai trò quan trọng trong thành công của họ. Tuy nhiên, chỉ vậy thôi sẽ không đủ để dẫn dắt và đánh giá hành trình mà các công ty trong thời đại thông tin cần phải thực hiện để tạo ra các giá trị cho tương lai thông qua việc đầu tư vào khách hàng, nhà cung cấp, nhân công, các quá trình, công nghệ và đổi mới.

Thẻ điểm Cân bằng bổ sung những thước đo tài chính về hiệu quả hoạt động trong quá khứ với những thước đo của các nhân tố dẫn dắt hiệu suất tương lai. Những mục tiêu và thước đo của thẻ điểm được nảy sinh từ tầm nhìn và chiến lược của một tổ chức. Những thước đo và mục tiêu này quan sát hiệu quả hoạt động của tổ chức từ bốn góc nhìn: tài chính, khách hàng, quá trình kinh doanh nội tại, học tập và phát triển. Bốn góc nhìn hay bốn khía cạnh này tạo thành khung mẫu cho Thẻ điểm Cân bằng. (Xem hình 1-1)

hinh1-12

Thẻ điểm Cân bằng mở rộng tập hợp các mục tiêu của đơn vị kinh doanh (business unit) ra bên ngoài các thước đo tài chính tổng quát. Những nhà lãnh đạo của công ty giờ đây có thể đo lường mức độ các đơn vị kinh doanh của họ tạo ra giá trị cho khách hàng hiện tại và tương lai ra sao; họ phải nâng cao khả năng nội tại và đầu tư vào con người, hệ thống và các thủ tục cần thiết để cải thiện hiệu quả hoạt động trong tương lai như thế nào. Thẻ điểm Cân bằng nắm bắt những hoạt động tạo ra giá trị quan trọng hàng đầu, được thiết lập bởi những chuyên gia giỏi và có sức ảnh hưởng trong tổ chức. Trong khi duy trì sự quan tâm đến hiệu quả hoạt động ngắn hạn thông qua khía cạnh tài chính, Thẻ điểm Cân bằng cũng chỉ rõ những yếu tố thúc đẩy giá trị (value driver) để đạt được kết quả cạnh tranh và tài chính tốt hơn trong dài hạn.

Thẻ điểm Cân bằng như một hệ thống quản lý

Nhiều công ty đã có những hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động kết hợp cả các thước đo tài chính và phi tài chính. Như vậy, có gì mới khi đòi hỏi phải có một bộ “cân bằng” các thước đo? Trong khi hầu hết các tổ chức đều có những thước đo tài chính và phi tài chính, nhiều tổ chức chỉ sử dụng những thước đo phi tài chính của mình để tiến hành những cải thiện nội bộ, tại những hoạt động tuyến đầu (front-line) và tiếp xúc trực tiếp với khách hàng (customer-facing) mà thôi. Những thước đo tài chính tổng hợp được các nhà quản lý cấp cao sử dụng như thể chúng có thể tóm lược đầy đủ kết quả của các hoạt động thực hiện bởi những nhân viên cấp dưới. Những tổ chức này chỉ sử dụng những thước đo tài chính và phi tài chính cho những thông tin phản hồi ở cấp chiến thuật và kiểm soát các hoạt động ngắn hạn mà thôi.

Thẻ điểm Cân bằng nhấn mạnh rằng các thước đo tài chính và phi tài chính phải là một phần của hệ thống thông tin cho nhân viên ở tất cả các cấp độ trong tổ chức. Những nhân viên tuyến đầu (front-line employee) phải hiểu rõ kết quả tài chính của những quyết định và hành động của mình; những nhà lãnh đạo cấp cao phải hiểu được những động lực để đạt được thành công tài chính trong dài hạn. Những mục tiêu và thước đo cho Thẻ điểm Cân bằng không chỉ là một tập hợp ngẫu nhiên của các thước đo hiệu suất tài chính và phi tài chính; chúng được nảy sinh trong một quá trình từ trên xuống (top-down), được quy định bởi nhiệm vụ và chiến lược của đơn vị kinh doanh thành những mục tiêu và thước đo cụ thể. Những thước đo này thể hiện một sự cân bằng giữa những thước đo ngoại vi đối với các cổ đông, khách hàng và những thước đo nội tại của các quá trình kinh doanh trọng yếu, sự đổi mới, việc học tập và tăng trưởng. Các thước đo này được cân bằng giữa các thước đo kết quả khách quan, định lượng đơn giản và những yếu tố có phần chủ quan, phán xét thúc đẩy hiệu suất (performance driver) của các thước đo kết quả nói trên.

Thẻ điểm Cân bằng còn hơn cả một hệ thống đo lường chiến thuật hay hoạt động. Những công ty đổi mới hiện đang sử dụng thẻ điểm như một hệ thống quản lý chiến lược, để quản lý chiến lược của mình trong cuộc chạy đua dài hơi (Xem hình 1-2). Họ sử dụng sự tập trung vào đo lường của thẻ điểm để hoàn thành những quá trình quản lý trọng yếu sau:

  1. Làm rõ và cụ thể hóa tầm nhìn và chiến lược
  2. Truyền đạt và kết nối những mục tiêu chiến lược và các thước đo
  3. Lên kế hoạch, đặt mục tiêu và liên kết các sáng kiến chiến lược
  4. Nâng cao phản hồi và việc học tập chiến lược

hinh1-2

Be Sociable, Share!

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *