Xây dựng bsc và kpi cho đơn vị hành chính thuộc trường đại học

Xây dựng bsc và kpi cho đơn vị hành chính thuộc trường đại học

Xây dựng bsc và kpi cho đơn vị hành chính thuộc trường đại học

Quy trình và phương pháp xây dựng bsc và kpi để quản trị mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc tại các đơn vị hành chính thuộc cơ sở giáo dục đại học. 

I. Các nguyên tắc khi xây dựng phương pháp sử dụng BSC&KPI vào quản trị mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc           

II. Phương pháp ứng dụng BSC&KPI để  quản trị mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc trong các đơn vị hành chính thuộc cơ sở giáo dục đại học

2.1. Khảo sát hiện trạng      (XÂY DỰNG BSC)

2.1.1. Sứ mệnh         

2.1.2. Các giá trị cốt lõi      

2.1.3. Tầm nhìn        

2.1.4. Chiến lược     

2.2. Rà soát, hoạch định và xây dựng mục tiêu  

2.3. Hình thành bản đồ chiến lược           

2.4. Hoàn thiện kế hoạch hành động của bộ phận, nhóm, cá nhân     

2.5.  Thiết lập hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc ( XÂY DỰNG KPI)  

2.6. Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên dựa trên KPI   

2.6.1. Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên dựa trên KPI

2.6.2. Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên dựa trên năng lực

2.6.3. Tổng hợp đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên          

2.6.4. Hình thành hệ thống báo cáo          

2.6.5. Đề xuất giải pháp lương, thưởng dựa trên kết quả thực hiện công việc

2.7. Duy trì Phiếu cân bằng điểm  

Xây dựng bsc và kpi cho đơn vị hành chính thuộc trường đại học

Xây dựng bsc và kpi cho đơn vị hành chính thuộc trường đại học

III. Một số kinh nghiệm rút ra từ việc áp dụng thí điểm hệ thống quản trị mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc bằng công cụ BSC&KPI tại Trung tâm Đảm bảo Chất lượng

Trong quá trình xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc, chúng tôi đã cơ bản hoàn thiện một hệ thống đánh giá hiệu quả công việc ứng dụng công cụ BSCvà KPI khá hoàn thiện, giúp người thực hiện và quản lý có cái nhìn toàn diện về quy trình xây dựng hệ thống, cụ thể đã đạt được một số công việc sau:

– Thứ nhất, xây dựng được Bản đồ chiến lược của phòng ban.

            – Thứ hai, xây dựng được mục tiêu cho bốn viễn cảnh của Phiếu điểm, mục tiêu cho phòng ban, bộ phận, nhóm, cá nhân đi kèm thước đo hiệu suất và biện pháp thực hiện.

            – Thứ ba, xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc dựa trên KPI và dựa vào năng lực của nhân viên.

            Tuy nhiên do hạn chế về năng lực và thời gian thực hiện áp dụng thí điểm mô hình xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên nên một số vấn đề chưa được hoàn thiện sau:

Thứ nhất, việc xây dựng hệ thống đánh giá cần liên tục thay đổi và cải tiến, cần sự trợ giúp của chuyên gia và nhà quản lý cao nhất để đồng bộ hệ thống và đưa ra các chỉ số đánh giá hiệu quả sát thực tế công việc.

– Thứ hai, chưa xây dựng được bộ Từ điển năng lực để làm cơ sở đánh giá năng lực của nhân viên.

Thông tin cụ thể xin liên hệ Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế để được tư vấn và hỗ trợ

Be Sociable, Share!

One Response to Xây dựng bsc và kpi cho đơn vị hành chính thuộc trường đại học

  1. […] đã nghe nhiều hoặc cũng đã từng nghiên cứu các kiến thức và phương pháp xây dựng KPI (Key performance indicators) hay Thẻ điểm cân bằng BSC (Balanced Scorecard). Tuy nhiên, […]

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *