Xây dựng chiến lược theo BSC&KPI, đánh giá lương 3P tại công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông

a05c597f0fd5beafc6fa40acefae0330_XL

Với mong muốn chuẩn hóa hệ thống quản trị và tối ưu hóa doanh nghiệp, Công ty Rạng đông phối hợp cùng Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế triển khai chương trình xây dựng chiến lược theo BSC và đánh giá kết quả công việc theo mục tiêu (KPI), trả lương theo hệ thống lương 3P.

Là công ty top 500 doanh nghiệp Việt Nam, đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị chiếu sáng, Rạng Đông đã có những dòng sản phẩm chiếu sáng đạt được tiêu chuẩn của thế giới và có chỗ đứng trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên với mong muốn hoàn thiện hệ thống quản trị hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty chuyển sang giai đoạn sang giai đoạn doanh nghiệp ra biển lớn, Rạng Đông đang chuyển sang mô hình quản trị theo mục tiêu nhằm kiểm soát và điều chỉnh các chiến lược linh hoạt hơn với biến động thị trường.

Nội dung chương trình

Hợp phần 1: Xây dựng bản đồ chiến lược BSC theo 6 khía cạnh: Tài chính, Khách hàng, Quy trình, Học hỏi, Thỏa mãn nhân viên, Môi trường và cộng đồng.

Với 6 khía cạnh, công ty định hướng đưa khoa học công nghệ vào các sản phẩm nhằm đem lại giá trị lớn nhất cho xã hội.

Hợp phần 2: hệ thống đánh giá lương thưởng 3P

Định lượng các vị trí làm việc trong công ty phục vụ công tác trả lương công bằng, hỗ trợ tuyển dụng, và xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ một cách hoàn chỉnh.

Chương trình tư vấn khởi động từ 10.2015 và chuyên gia iEIT đồng hành cùng Rạng Đông trong năm 2015, 2016.

Be Sociable, Share!

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *