Xây dựng BSC&KPI tại công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam VITD | Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế

Xây dựng BSC&KPI tại công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam VITD

9415f9bcd76598f9c08127db1641b596_XL

Căn cứ vào nhu cầu của Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam VITD. Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế đã xây dựng riêng một chương trình phù hợp với cơ cấu tổ chức nhằm cải thiện phương pháp quản lý và xây dựng KPI cho toàn bộ công ty VITD
Chương trình đào tạo – tư vấn thực hiện trong 04 buổi, bắt đầu vào 22.06.2013.
Sau đây là hình ảnh buổi đầu tiên của chương trình:

IMG_5988 (FILEminimizer) IMG_5989 (FILEminimizer)

IMG_5991 (FILEminimizer)9415f9bcd76598f9c08127db1641b596_XL

IMG_5979 (FILEminimizer) IMG_5980 (FILEminimizer)

IMG_5981 (FILEminimizer) IMG_5983 (FILEminimizer)

IMG_5986 (FILEminimizer) IMG_5987 (FILEminimizer)

Be Sociable, Share!

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *