Tag Archives: bsc và kpi

Quy trình ứng dụng xây dựng Bsc – thẻ điểm cân bằng

Quy trình ứng dụng xây dựng Bsc

Quy trình ứng dụng xây dựng Bsc – thẻ điểm cân bằng Trong quá trình học hỏi, tìm tòi, đúc rút kinh nghiệm thực tế trong quá trình tư vấn, đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình xây dựng Bsc và Kpi, Viện Kinh tế và thương mại Quốc tế xin đuơc nêu ra quy trình xây

Chỉ số đo lường hiệu suất kpi trong quản trị mục tiêu

Vai trò kpi trong quản trị mục tiêu

Vai trò kpi trong quản trị mục tiêu Việc thiết lập chỉ tiêu, đánh giá hiệu quả làm việc và khen thưởng luôn là vấn đề “gai góc” của mọi tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp. Chỉ số đo lường hiệu suất kpi , với sự kết hợp của Phiếu cân bằng điểm,

Xây dựng bsc và kpi cho đơn vị hành chính thuộc trường đại học

Xây dựng bsc và kpi cho đơn vị hành chính thuộc trường đại học

Quy trình và phương pháp xây dựng bsc và kpi để quản trị mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc tại các đơn vị hành chính thuộc cơ sở giáo dục đại học.  I. Các nguyên tắc khi xây dựng phương pháp sử dụng BSC&KPI vào quản trị mục tiêu và đánh giá

Phương pháp đánh giá hiệu quả làm việc sử dụng hệ số Kpi

Phương pháp đánh giá hiệu quả làm việc sử dụng hệ số Kpi

Phương pháp đánh giá hiệu quả làm việc sử dụng hệ số Kpi Phương pháp đánh giá hiệu quả làm việc sử dụng hệ số Kpi KPI là từ viết tắt của Key Performence Indicator, tiếng việt là chỉ số đánh giá hiệu quả hoặc chỉ số hiệu quả trọng yếu… Đây là công cụ

Tổng hợp các chương trình đào tạo, xây dựng, tư vấn Bsc và Kpi năm 2013

Bsc và kpi

BSC và KPI là 01 trong 07 công cụ quản lý hiện đại của thế giới. BSC đang được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới, với rất nhiều điển hình thành công trong hầu hết các ngành, lĩnh vực. Nghiên cứu Bain & Co kết luận rằng, có hơn 60% công ty thuộc