Tag Archives: bsc và kpi

Xây dựng và áp dụng các chỉ số kpi: Mô hình 12 bước

Xây dựng và áp dụng các chỉ số kpi: Mô hình 12 bước

  Kpi là gì? Kpi là chỉ số hiệu suất cốt yếu. Đây là công cụ quản lý, được sử dụng để đo lường, phân tích khả năng đạt được mục tiêu của tổ chức. Khi một tổ chức đã thiết lập sứ mạnh, tầm nhìn và các mục tiêu thì phải theo dõi, đo lường

08/04 Khóa 17 đào tạo Bsc và kpi tại Hà Nội

KHÓA 17 ĐÀO TẠO BSC & KPI TẠI HÀ NỘI

Khóa 17 – đào tạo Bsc và kpi tại Hà Nội KHÓA 17 ĐÀO TẠO BSC & KPI TẠI HÀ NỘI Balanced Score Card (Thẻ cân bằng điểm) & Key Performance Indicator (Chỉ số đo lường hiệu suất công việc) BSC là một hệ thống quản lý (chứ không chỉ là một hệ thống đo lường) giúp

Quy trình xây dựng một thẻ điểm cân bằng (phần 1)

quy-trinh-xay-dung-the-diem-can-bang

Mỗi tổ chức đều là thực thể duy nhấy và có thể muốn đi theo con đường riêng của mình khi xây dựng một thẻ điểm cân bằng. Tuy nhiên chúng ta có thể mô tả kế hoạch xây dựng thẻ điểm cân bằng ( Balance scorecard – BSC ) mang tính điển hình, mang

Nguồn gốc và sự phát triển của thẻ điểm cân bằng Bsc

Nguồn gốc và sự phát triển của thẻ điểm cân bằng Bsc

Nguồn gốc và sự phát triển của thẻ điểm cân bằng Bsc Nguồn gốc và sự phát triển Thẻ điểm cân bằng Bsc           Vào năm 1990 Học viện Nolan Norton, bộ phận nghiên cứu của KPMG  bảo trợ cho một cuộc nghiên cứu đa công ty trong thời gian một năm với đề tài

“Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp” tại cty TNHH KNiC

ung-dung-bsckpi-trong-quan-tri-dn-tai-cong-ty-tnhh-knic

ung-dung-bsckpi-trong-quan-tri-dn-tai-cong-ty-tnhh-knic Sáng ngày 16/05/2013, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế đã tổ chức buổi hỏi-đáp, giải đáp thắc mắc và trao chứng chỉ sau khóa đào tạo “Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị Doanh nghiệp tại Việt Nam” cho học viên của Công ty TNHH KNiC.  Các học viên đã nhiệt tình làm