Tag Archives: bsc là gì

4 khía cạnh khi xây dựng Thẻ điểm Cân bằng

4-khia-canh-khi-xay-dung-the-diem-can-bang-bsc

Thẻ điểm cân bằng là một hệ thống lên kế hoạch và quản lí chiến lược được sử dụng rất nhiều trong kinh doanh, nhà nước và các tổ chức phi lợi nhuận trên toàn thế giới để hướng các hoạt động kinh doanh đi đúng theo mục tiêu và kế hoạch của tổ chức,