Quy trình xây dựng một thẻ điểm cân bằng (phần 1)

Mỗi tổ chức đều là thực thể duy nhấy và có thể muốn đi theo con đường riêng của mình khi xây dựng một thẻ điểm cân bằng. Tuy nhiên chúng ta có thể mô tả kế hoạch xây dựng thẻ điểm cân bằng ( Balance scorecard – BSC ) mang tính điển hình, mang tính hện thống mà chúng tôi đã sử dụng thiết lập cho hàng chục tổ chức.

Quy trình xây dựng một thẻ điểm cân bằng (phần 1)

 Nếu được thực hiên đúng đắn thì quy trình 4 bước dưới đây sẽ khuyến khích được sự tham gia xây dựng thẻ điểm cân bằng trong đội ngũ các nhà quản lý cấp cao và cấp trung để cho ra một thẻ điểm cân bằng tốt. Thẻ điểm này sẽ giúp họ đạt được các mục tiêu đề ra trong các chương trình của họ.

Nhiệm cụ 1: Lựa chọn đơn vị tổ chức phù hợp

Cùng với việc tham khảo ý kiến tư vấn của đội ngũ điều hành cao cấp, người thiết kế phải xác định đơn vị kinh doanh phù hợp với một thẻ điểm ở cấp độ cao nhất. Quy trình khởi tạo thẻ điểm ban đầu hoạt động tốt nhất ở một đơn vị kinh doanh chiến lược, lý tưởng nhất là một đơn vị thực hiện các hoạt động trải ra trên toàn bộ chuỗi giá trị: cải tiến, khai thác, marketing, bán hàng, và cung cấp dịch vụ. Một SBU (đơn vị kinh doanh chiến lược) như vậy chắc chắn phải có sản phẩm và khách hàng của riêng mình, các kênh marketing  và phân phối, cùng các cơ sở sản xuất. Đơn vị này nên là nơi xây dựng các thước đo đo lường hiệu quả tài chính tổng hợp tương đối dễ dàng, không có những rắc rối liên quan tới việc phân bổ chi phí và chuyển giá thành sản phẩm cũng như ịch vụ từ/tới các đơn vị khác trong tổ chức.

Nhiệm vụ 2: Nhận diện các mối liên hệ giữa SBU và tập đoàn

Sau khi SBU (đơn vị kinh doanh chiến lược) đã được xác định và lựa chọn, nhà thiết kế nên tìm hiểu mối quan hện giữa SBU này với các SBU khác, cũng như các bộ phận và tổ chức của tập đoàn. Người thiết kế trao đổi với các nhà điều hành chủ chốt của các bộ phận và tập đoàn để tìm hiểu về:

  • Các mục tiêu tài chính của SBU (tăng trưởng , khả năng sinh lời, dòng tiền mặt, thu hoạch)
  • Xem xét qua các chủ đề của tập đoàn (môi trường , an toàn, chính sách nhân sự, quan hệ cộng đồng, chất lượng, cạnh tranh về giá, cách tân)
  • Các mối liên hệ tới những SBU khác (khách hàng chung, năng lực cơ bản, cơ hội có hướng tiếp cận tập trung tới khách hàng, mối quan hệ với các nhà cung cấp nội bộ/khách hàng)

Nhiệm vụ 3: Thực hiện vòng trao đổi đầu tiên

Người thiết kế chuẩn bị các tư liệu cơ bản về thẻ điểm cân bằng cũng như các tài tiệu nội bộ về tầm nhìn, nhiệm vụ và chiến lược công ty và SBU. Những tư liệu này được cung cấp cho từng nhân sự quản lý cao cấp của đơn vị kinh doanh – thường từ 6 -12 nhà điều hành. Người thiết kế cũng cần thu thập thông tin về lĩnh vực kinh doanh và môi trường cạnh tranh của SBU, bao gồm các cu hướng quan trọng về quy mô và tốc độ tăng trưởng của thị trường, các đối thủ cạnh tranh và những gì học bán ra, thị hiếu của khách hàng cùng sự phát triển của công nghệ.

Nhiệm vụ 4: Quá trình tổng hợp

 Sau khi đã hoàn tất các cuộc trao đổi, người thiết kế cùng các thành viên khác của nhóm họp với nhau để thảo luận những câu trả lời thu được, phát hiện các vấn đề chủ đạo, xây dựng một danh sách dự kiến các mục tiêu và thước đo dùng làm cơ sở cho cuộc họp đầu tiên của nhóm quản lý cao cấp nhất.

Đầu ra của quá trình tổng hợp cần phải là một danh sách liệt kê và xếp hạng các mục tiêu trong 4 khía cạnh. Mỗi khía cạnh và mục tiêu trong khía cạnh đó được kèm theo trích dẫn nhận xét từ các nhà điều hành giải thích và ủng hộ các mục tiêu, cùn như xác định các vấn đề đội ngũ điều hành cần giải quyết. Nhóm cần cố gắng xác định xem liệu danh sách các mục tiêu ưu tiên dự kiến đã đại diện được cho chiến lược của đơn vị kinh doanh chưa, và liệu các mục tiêu trong 4 khía cạnh có được kết nối với nhau bằng các mối quan hệ nhân quả hay không. Những quan sát này có thể làm câu hỏi trong các cuộc thảo luận trong cuộc họp các nhà điều hành diễn ra tiếp theo.

Robert S.Kaplan & David P.Norton

(còn nữa)

thẻ điểm cân bằng
thẻ điểm cân bằng

4
15/span>
Be Sociable, Share!

One Response to Quy trình xây dựng một thẻ điểm cân bằng (phần 1)

  1. […] một mô hình đo lường hiệu quả hoạt động mới. Từ đó thuật ngữ Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) ra đời. Thẻ điểm cân bằng được cấu thành từ […]

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *