Quy tắc 10/80/20 | Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế

Quy tắc 10/80/20

Kaplan và Norton đề xuất không quá 20 chỉ số hiệu suất cốt yếu, trong khi con số mà Hope và Fraser đề xuất là dưới 10.

Quy tắc 10/80/20

Quy tắc 10/80/20

 

Tuy nhiên, quy tắc 10/80/10 chính là lựa chọn tốt hơn cả, theo đó một tổ chức nên có khoảng 10 chỉ số kết quả cốt yếu, 80 chỉ số hiệu suất và 10 chỉ số hiệu suất cốt yếu. Rất hiếm khi cần đến nhiều chỉ số hơn thế và có khi trong nhiều trường hợp, thậm chí người ta còn cần ít hơn.

Đối với nhiều tổ chức thì con số 80 chỉ số hiệu suất có vẻ không hợp lý. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát cho thấy rằng, bạn sẽ tìm ra các nhóm riêng biệt – nhóm sẽ làm việc với các biến thể khác nhau của cùng một chỉ số, bởi vậy, tốt hơn hết là nên chuẩn hóa chúng ( chẳng hạn, chỉ số hiệu suất của “số buổi đào tạo trong tháng trước” nên được thể hiện nhất quán trên cùng một đồ thị).

Nhiều nhóm dự án chỉ số hiệu suất cốt yếu ban đầu cũng có thể cho rằng 10 chỉ số hiệu suất cốt yếu là quá ít và muốn tăng lên 30. Nhưng chỉ cần phân tích tỉ mỉ một chút, chúng ta có thể rút gọn lại thành 10 như đã đề xuất trừ khi tổ chức ( hoặc doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau ) gồm nhiều đơn vị kinh doanh trong những lĩnh vực rất khác nhau. Trong trường hợp đó, quy tắc 10/80/20 có thể được áp dụng cho mỗi đơn vị kinh doanh, với điều kiện đơn vị kinh doanh này phải đủ lớn để có thể áp dụng chỉ số hiệu suất cốt yếu cho riêng nó.

Be Sociable, Share!

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *