Phân biệt sứ mệnh, tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp

CHIẾN LƯỢC LÀ MỘT BƯỚC ĐI TRONG THỂ LIÊN HOÀN

Chiến lược không phải là một quy trình quản trị riêng lẻ. Đó là một bước đi trong một chuỗi liên tục hợp lý, tác động lên một doanh nghiệp từ sứ mệnh do các nhà lãnh đạo cấp cao tuyên bố, đến công việc cụ thể được các nhân viên thực hiện. Sơ đồ 1 trình bày một mô hình đã được áp dụng trong thực tế. sodo2.2 Sứ mệnh bao quát của tổ chức hình thành điểm khởi đầu bằng cách xác định lý do tồn tại của tổ chức hoặc cách thức một đơn vị kinh doanh phù hợp với cấu trúc của tập đoàn mẹ. Sứ mệnh và các giá trị cốt lõi kèm theo tồn tại ổn định theo thời gian. Tầm nhìn của tổ chức vẽ nên bức tranh tương lai của tổ chức nhằm làm rõ định hướng tương lai của nó, đồng thời giúp các cá nhân hiểu được lý do và phương thức cống hiến cho tổ chức. Hơn nữa, tầm nhìn đưa công ty vào sự vận động, từ sự ổn định của sứ mệnh và giá trị cốt lõi đến sự năng động của chiến lược, bước tiếp theo trong chuỗi liên tục. Chiến lược được phát triển và mở rộng theo thời gian để thích nghi với các điều kiện thay đổi từ môi trường bên ngoài và các năng lực bên trong.

Hầu hết các công ty đều có sẵn những tuyên bố về sứ mệnh và tầm nhìn. Tuy có nhiều định nghĩa về sứ mệnh và tầm nhìn, định nghĩa dưới đây có thể xem là một chỉ dẫn hữu ích:

Sứ mệnh. Một tuyên bố súc tích mang tính nội bồ về lý do tồn tại của tổ chức, mục đích cơ bản để tổ chức hoạt động, và những giá trị định hướng cho hoạt động của nhân viên. Sứ mệnh cũng mô tả cách một tổ chức cạnh tranh và mang lại giá trị cho khách hàng. Dưới đây là ví dụ về tuyên bố sứ mệnh của hai tổ chức khác nhau:

Tuyên bố sứ mệnh của công ty Ben & Jerry

Ben & Jerry cam kết sáng tạo và thực hiện một khái niệm doanh nghiệp mới về sự thịnh vượng chung. Sứ mệnh của chúng tôi gồm ba phần liên quan chặt chữ với nhau:

Sản phẩm. Sản xuất, phân phối và bán sản phẩm kem hương vị tự nhiên và các sản phẩm liên quan đến chất lượng tốt nhất và nhiều loại mùi vị sáng tạo khác nhau được làm từ các sản phẩm bơ sữa Vermont.

Kinh tế. Vận hành công ty trên cơ sở có hiệu quả tài chính vững mạnh, gồm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, tăng giá trị cổ đông, tạo cơ hội nghề nghiệp và các phần thưởng tài chính cho nhân viên.

Xã hội. Vận hành công ty theo cách chủ động nhận dạng vai trò trung tâm của doanh nghiệp trong cấu trúc xã hội bằng cách đề xướng những cải tiến nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng chung – ở địa phương, quốc gia và quốc tế.

Sứ mệnh của thành phố Charlotte

Sứ mệnh của thành phố Charlotte là đảm bảo cung ứng dịch vụ công cộng chất lượng tốt để nâng cao sự an toàn, sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân thành phố. Thành phố Charlotte nỗ lực nhận diện và đáp ứng các yêu cầu của cộng đồng và tập trung vào khách hàng thông qua:

* Sáng tạo và duy trì các quan hệ cộng tác hiệu quả

* Thu hút và duy trì đội ngũ nhân viên nhiệt huyết và có kỹ năng

* Ứng dụng việc lên kế hoạch chiến lược kinh doanh

Tầm nhìn. Một tuyên bố súc tích nhằm xác định những mục tiêu trung và dài hạn của tổ chức (từ 3-10 năm). Tầm nhìn nên hướng ngoại, có định hướng thị trường và nên thể hiện rõ tổ chức muốn thế giới nhìn nhận mình như thế nào bằng các thuật ngữ sinh động hoặc “dễ thấy”.

Tầm nhìn của thành phố Charlotte

Thành phố Charlotte là một mô hình tiên tiến đặt công dân lên hàng đầu. Các nhân viên có năng lực, nhiệt huyết sẽ cung ứng tất cả các dịch vụ có chất lượng và giá trị cao. Chúng tôi sẽ làm bệ phóng cho các hoạt động kinh tế thiết yếu để tạo ra lơi thế cạnh tranh của thành phố trong rhij trường. Chúng tôi sẽ cộng tác với công dân và doanh nghiệp để biến Thành phố Carlotte thành một cộng đồng mà người ta chọn lựa để sinh sống, làm việc và giải trí.

Tầm nhìn của một công ty dịch vụ tài chính

Chúng tôi sẽ trở thành nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu bằng cách tập trung vào sự thỏa mãn và mối quan hệ khách hàng liên tục, tạo ra những kết quả tài chính ở nhóm 25% công ty hàng đầu trong ngành.

Những tuyên bố sứ mệnh và tầm nhìn đặt ra những mục đích và định hướng chung cho công ty. Chúng giúp cổ đông, khách hàng và nhân viên hiểu được một công ty cụ thể là gì và công ty đó muốn đạt được điều gì. Nhưng những tuyên bố đó quá mơ hồ để định hướng cho các hoạt động hàng ngày và các quyết định phân bổ nguồn lực. Các công ty phải làm cho các tuyên bố sứ mệnh và tầm nhìn của họ có tính vân hành khi xác định chiến lược để đạt được sứ mệnh và tầm nhìn đó.

Chiến lược. Lý thuyết về chiến lược đặc biệt rất khác nhau. Các học giả và những người thực hành quản trị trên thực tế có những khuôn mẫu chiến lược rất khác nhau và chưa có một định nghĩa thống nhất về chiến lược.

Trong khi Bản đồ chiến lược và Thẻ điểm cân bằng có thể phát triển để phù hợp với bất cứ cách tiếp cận chiến lược nào, cách tiếp cận của chúng tôi dựa vào mô hình chung do Michael Porter đề xuất, nhà sáng lập và người đi đầu xuất chúng trong lĩnh vực chiến lược. Porter cho rằng chiến lược là việc chọn lọc một tập hợp các hoạt động mà tổ chức có thể thực hiện một cách xuất sắc để tạo ra khác biệt bền vững trong thị trường. Sự khác biệt bền vững có thể là việc tạo ra giá trị lớn hơn cho khách hàng so với đối thủ cạnh tranh, hoặc cung cấp những giá trị tương đương nhưng với chi phí thấp hơn. Ông khẳng định: “Sự khác biệt phát sinh từ hai mặt: sự lựa chọn các hoạt động cần làm và cách thực hiện các hoạt động đó.” Chúng tôi sẽ đưa ra các ví dụ cụ thể về các chiến lược như vậy khi thảo luận về tập hợp các giá trị tổ chức chọn lựa để đem đến cho khách hàng.

Qua tóm lược ngắn gọn các thông tin cơ bản về việc thiết lập định hướng ở tầm cao của tổ chức – gồm sứ mệnh, tầm nhìn và chiến lược – giờ đây chúng ta có thể phát huy vai trò của Bản đồ chiến lược. Bản đồ chiến lược sẽ cung cấp những chi tiết cần thiết để làm cho những tuyên bố định hướng của lãnh đạo trở nên có ý nghĩa và khả thi hơn với tất cả nhân viên. Chúng tôi bắt đầu từ yếu tố tài chính của Bản đồ chiến lược và sau đó xem xét đến các yếu tố khách hàng, học tập và phát triển nội bộ.

Be Sociable, Share!

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *