phân biệt các loại chỉ số đo lường hiệu suất | Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế

phân biệt các loại chỉ số đo lường hiệu suất

Mình nghe nói có đến 3 loại chỉ số đo lường hiệu suất. Vậy khác nhau giữa chúng là gì?

Be Sociable, Share!

2 Responses to phân biệt các loại chỉ số đo lường hiệu suất

  1. datnguyen says:

    Nhiều công ty sử dụng các chỉ số đo lường không chuẩn, trong đó nhiều chỉ số bị gọi không đúng cách là chỉ số hiệu suất cốt yếu. Thật ra có 3 loại chỉ số đo lường hiệu suất như sau:

    1. Chỉ số kết quả cốt yếu cho bạn biết đã làm được gì với một chỉ tiêu

    2. Chỉ số hiệu suất cho biết bạn cần phải làm gì

    3. Chỉ số hiệu suất cốt yếu cho biết bạn phải làm gì để tăng hiệu suất lên một cách đáng kể.

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *