4 khía cạnh khi xây dựng Thẻ điểm Cân bằng

Thẻ điểm cân bằng là một hệ thống lên kế hoạch và quản lí chiến lược được sử dụng rất More »

KRA là gì? Sự khác nhau giữa KRA và KPI

Đầu tiên, KRI là gì? KRA là viết tắt của Key Result Area hay Khu vực kết quả chủ yếu. Khu vực More »

BSC&KPI – Công cụ hiện thực hóa giấc mơ của lãnh đạo

Hệ thống bảng điểm cân bằng (Balance Scorecard – BSC) là một hệ thống quản lý chiến lược dựa vào More »

Vai trò của kpi trong quản trị mục tiêu

Điều đầu tiên chúng ta cần xem xét đó là sự khác biệt giữa thước đo hiệu suất và thước More »

Quy trình ứng dụng xây dựng Thẻ điểm Cân bằng BSC

Trong quá trình học hỏi, tìm tòi, đúc rút kinh nghiệm thực tế trong quá trình tư vấn, đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp More »

 

Quy trình ứng dụng xây dựng Bsc – thẻ điểm cân bằng

Quy trình ứng dụng xây dựng Bsc

Quy trình ứng dụng xây dựng Bsc – thẻ điểm cân bằng Trong quá trình học hỏi, tìm tòi, đúc rút kinh nghiệm thực tế trong quá trình tư vấn, đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình xây dựng Bsc và Kpi, Viện Kinh tế và thương mại Quốc tế xin đuơc nêu ra quy trình xây

Chỉ số đo lường hiệu suất kpi trong quản trị mục tiêu

Vai trò kpi trong quản trị mục tiêu

Vai trò kpi trong quản trị mục tiêu Việc thiết lập chỉ tiêu, đánh giá hiệu quả làm việc và khen thưởng luôn là vấn đề “gai góc” của mọi tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp. Chỉ số đo lường hiệu suất kpi , với sự kết hợp của Phiếu cân bằng điểm,

Xây dựng bsc và kpi cho đơn vị hành chính thuộc trường đại học

Xây dựng bsc và kpi cho đơn vị hành chính thuộc trường đại học

Quy trình và phương pháp xây dựng bsc và kpi để quản trị mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc tại các đơn vị hành chính thuộc cơ sở giáo dục đại học.  I. Các nguyên tắc khi xây dựng phương pháp sử dụng BSC&KPI vào quản trị mục tiêu và đánh giá

Phương pháp đánh giá hiệu quả làm việc sử dụng hệ số Kpi

Phương pháp đánh giá hiệu quả làm việc sử dụng hệ số Kpi

Phương pháp đánh giá hiệu quả làm việc sử dụng hệ số Kpi Phương pháp đánh giá hiệu quả làm việc sử dụng hệ số Kpi KPI là từ viết tắt của Key Performence Indicator, tiếng việt là chỉ số đánh giá hiệu quả hoặc chỉ số hiệu quả trọng yếu… Đây là công cụ

Quy trình thực hiện Bsc và Kpi

Cho tôi hỏi là quy trình thực hiện Bsc và Kpi như thế nào?