4 khía cạnh khi xây dựng Thẻ điểm Cân bằng

Thẻ điểm cân bằng là một hệ thống lên kế hoạch và quản lí chiến lược được sử dụng rất More »

KRA là gì? Sự khác nhau giữa KRA và KPI

Đầu tiên, KRI là gì? KRA là viết tắt của Key Result Area hay Khu vực kết quả chủ yếu. Khu vực More »

BSC&KPI – Công cụ hiện thực hóa giấc mơ của lãnh đạo

Hệ thống bảng điểm cân bằng (Balance Scorecard – BSC) là một hệ thống quản lý chiến lược dựa vào More »

Vai trò của kpi trong quản trị mục tiêu

Điều đầu tiên chúng ta cần xem xét đó là sự khác biệt giữa thước đo hiệu suất và thước More »

Quy trình ứng dụng xây dựng Thẻ điểm Cân bằng BSC

Trong quá trình học hỏi, tìm tòi, đúc rút kinh nghiệm thực tế trong quá trình tư vấn, đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp More »

 

Tại sao công ty cần đo lường KPI?

tai-sao-can-kpi

Trong suốt thời gian đi làm tư vấn cho các tổ chức doanh nghiệp, chúng tôi đã gặp nhiều công ty quy mô cả lớn cả bé, họ vận hành rất tốt nhưng lại không thể kiểm soát đội ngũ nhân viên của mình; càng thường xuyên hơn nữa là những tổ chức không sử dụng

75 chỉ số KPI mọi nhà quản trị đều cần biết

75 chi so nha quan tri can biet

Chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu (KPI) là một công cụ điều hướng quan trọng cho phép nhà quản trị và lãnh đạo nhận ra con đường họ đang đi có giúp công ty phát triển đúng hướng hay không. Một bộ KPI chuẩn sẽ giúp đo lường hiệu suất và nhấn mạnh

Howto Pick The Best Plasticsurgeon The

Are you questioning if it is likely to be worth time and money you put into it and contemplating a chemical peel? This sort of skin-treatment already has got the good thing about not causing pain, that is anything very few other types of skin treatments can execute. Along with that, it has excellent power

tổng quan về mô hình BSC

tôi muốn biết về: + tổng quan về mô hình BSC. +khi áp dụng nó vào một cơ quan, doanh nghiệp thì được biểu hiện như thế nào dưới dạng sơ đồ?

Ví dụ: Một công ty phân phối

Vị giám đốc điều hành của một công ty phân phối nhận ra rằng yếu tố thành công có tính quyết định đối với hoạt động kinh doanh của họ là các xe tải  chở hàng khởi hành với năng suất càng cao càng tốt. Một xe tải dài có sức chở hơn 40 tấn