4 khía cạnh khi xây dựng Thẻ điểm Cân bằng

Thẻ điểm cân bằng là một hệ thống lên kế hoạch và quản lí chiến lược được sử dụng rất More »

KRA là gì? Sự khác nhau giữa KRA và KPI

Đầu tiên, KRI là gì? KRA là viết tắt của Key Result Area hay Khu vực kết quả chủ yếu. Khu vực More »

BSC&KPI – Công cụ hiện thực hóa giấc mơ của lãnh đạo

Hệ thống bảng điểm cân bằng (Balance Scorecard – BSC) là một hệ thống quản lý chiến lược dựa vào More »

Vai trò của kpi trong quản trị mục tiêu

Điều đầu tiên chúng ta cần xem xét đó là sự khác biệt giữa thước đo hiệu suất và thước More »

Quy trình ứng dụng xây dựng Thẻ điểm Cân bằng BSC

Trong quá trình học hỏi, tìm tòi, đúc rút kinh nghiệm thực tế trong quá trình tư vấn, đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp More »

 

Xây dựng Thẻ điểm Cân bằng như một hệ thống quản lý

anh1

Xung đột giữa nhu cầu tất yếu về khi xây dựng khả năng cạnh tranh dài hạn và mục tiêu bất biến của mô hình kế toán tài chính theo chi phí gốc (historical-cost) đã tạo ra một sự tổng hợp mới, Thẻ điểm Cân bằng. Thẻ điểm Cân bằng vẫn giữ lại những thước đo

Sử dụng Thẻ điểm Cân bằng BSC để làm rõ và cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược

lam-ro-chien-luoc

LÀM RÕ VÀ CỤ THỂ HÓA TẦM NHÌN VÀ CHIẾN LƯỢC Quá trình Thẻ điểm Cân bằng bắt đầu từ khi đội ngũ các nhà quản lý cấp cao, cùng nhau diễn giải chiến lược của các đơn vị kinh doanh thành những mục tiêu chiến lược cụ thể. Để đặt ra những mục tiêu

Làm sao để mô tả chiến lược?

mo-ta-chien-luoc

Để xây dựng một hệ thống đo lường dùng để mô tả chiến lược, chúng ta cần phải có một mô hình chiến lược chung. Carl von Clausewitz, nhà chiến lược quân sự vĩ đại ở thế kỷ 19, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một khung mẫu để tổ chức tư duy về

Đặc điểm của KPI

kpi-characteristic

KPI giúp tổ chức xác định và đo lường tiến độ hướng tới mục tiêu của tổ chức. Khi tổ chức đã phân tích được nhiệm vụ và xác định mục tiêu của mình, tổ chức đó sẽ cần đo lường tiến độ hướng tới những mục tiêu đó. KPI cung cấp cho tổ chức một công cụ đo lường

SLA là gì? Điểm khác biệt giữa KPI và SLA

sla2

Chỉ số đo lường hiệu suất hay chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu (KPI) là một loại thước đo hiệu suất. KPI đánh giá mức độ thành công của một tổ chức, hoặc một hoạt động cụ thể mà nó đo lường. Khi một công ty thuê ngoài chuyên gia IT hoặc kế toán