Kết thúc giai đoạn 1 đào tạo và tư vấn triển khai BSC&KPI cho công ty CP du thuyền Đông Dương | Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế

Kết thúc giai đoạn 1 đào tạo và tư vấn triển khai BSC&KPI cho công ty CP du thuyền Đông Dương

a9ccd7cd1c4267a50c67ac0bd7180172_XL

Trong hai ngày 12 & 13/09/2013 vừa qua, Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế đã hoàn thành giai đoạn 1 trong quá trình đào tạo và tư vấn triển khai BSC&KPI tại Công ty CP Du thuyền Đông Dương (INDOCHINA JUNK). Qua hai ngày này, toàn bộ cán bộ cấp cao và cấp trung của công ty đã được đào tạo các kiến thức và công cụ để triển khai BSC&KPI trong quản lý Doanh nghiệp. Khóa đào tạo giai đoạn 1 đã kết thúc thành công tốt đẹp, hứa hẹn một sự khởi đầu suôn sẻ cho quá trình tư vấn tại Indochina Junk.

Lộ trình triển khai đào tạo và tư vấn tại Indochina Junk:

 – Giai đoạn 1: Đào tạo chuyên sâu xây dựng BSC (Balance Score Card – Thẻ điểm cân bằng ); KPI ( Key Performance Indicator – chỉ số đánh giá hiệu quả công việc) cho cán bộ cấp cao và cấp trung cùng một số nhân viên. Cung cấp các phương pháp để các cán bộ tham gia khóa học có thể đào tạo lại kiến thức về BSC&KPI cho các nhân viên của mình một cách hiệu quả nhất.

– Giai đoạn 2: Đào tạo trực tiếp cho các cán bộ và nhân viên phòng ban

– Giai đoạn 3: Chuyên gia rà soát KPI cho từng phòng ban và vị trí làm việc.

– Giai đoạn 4: Sau khi đã có bộ chỉ số, công ty áp dụng thí điểm từ 1-3 tháng, Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế cử chuyên gia quay lại rà soát, đánh giá và điều chỉnh lại các chỉ số KPI cho phù hợp với BSC của Indochina Junk.

 Nguồn: Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế

Be Sociable, Share!

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *