Giai đoạn 3: Rà soát BSC&KPI: Phòng lập pháp – Quan hệ cộng đồng và Ban QLDA Đông Hồi (VICEM) 05.12.2013

d0d354668f69293e040aa69de3140c78_XL

Phòng Lập pháp và Quan hệ Cộng đồng

Thời gian: 13h30 – 15h00

Phòng Lập pháp và quan hệ công đồng xây dựng khá hoàn thiện và đầy đủ chỉ số KPI của phòng. Trong đó tất cả hành động, chức năng hoạt động gắn chặt với mục tiêu của phòng. Tuy nhiên khi giao chỉ số KPI về cá nhân, một số thành viên xây dựng công cụ đo lường chưa sát… cần điều chỉnh.

Một số câu hỏi:

Người quản lý giao việc theo KPI có hợp lý không, vd: 2 nhà máy có cùng sản lượng trong năm đều 50 tấn thì làm sao tạo động lực bằng KPI? (Đức_ chuyên viên)

Trả lời: KPI chỉ là công cụ, người quản lý dùng KPI để điều hành công việc tốt hơn chứ không thể dùng KPI thay thế người quản lý trực tiếp. Người quản lý là người đôn đốc, tạo động lực cho nhân viên để tăng năng lực và hiệu suất của công việc.

Kết luận cuối buổi tư vấn.

20.12 Phòng Lập pháp và Quan hệ Cộng đồng cùng ban tư vấn hoàn tất bộ KPI của phòng.

Ban quản lý dự án đông hồi: ( Đông Hồi -Nghệ An)

Thời gian: 15h00 – 17h00

Gồm Ban Lãnh đạo và Phòng Kế hoạch, Giám sát, Kế toán. (04 đại diện)

Ban Kế toán dự án:

Xây dựng bộ chỉ số KPI mục tiêu bao gồm:

– Ký kết hợp đồng đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng

– Lựa chọn nhà thầu

– Ký hợp đồng Gói thầu số 01 (Cung cấp thiết bị cho dây chuyền chính).

– Xây dựng xong, bàn giao đưa vào sử dụng nhà văn phòng.

-Được cấp giấy phép thăm dò mỏ cát làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất.

Tuy nhiên vẫn thiếu sót bộ KPI cơ bản bao gồm

– Là những công việc phải làm không gắn với mục tiêu

– Công việc trưởng ban giao.

– Phải tổ chức thanh quyết toán các hợp đồng triển khai

– Xử lý các vấn đề phát sinh.

=> Cần bổ sung chức năng nhiệm vụ của ban đang phải làm và làm quy trình  một công việc cụ thể.

Câu hỏi: Lựa chọn nhà thầu: đo lường chất lượng nhà thầu như thế nào?

Chất lượng nhà thầu thực tế:

Bước 1: chấm về năng lực, khả năng

Bước 2: giá cả, kỹ thuật

Theo năng lực, tài chính, hồ sơ…

Gợi ý chuyên gia: đứng trong tốp 03, về năng lực cốt lõi của nhà thầu.

Tất cả các mục tiêu phải có tham chiếu: định tính và định lượng để đo lường hiệu quả của công việc.

Sửa từng cá nhân thuộc ban kế toán:

Một số thước đo hiệu quả công việc như số lượng, chất lượng, thời hạn được thêm vào từng công việc của cá nhân để đo được mức độ hiệu quả như: đánh giá về hồ sơ vay vốn, thủ tục thanh quyết toán, cung cấp hồ sơ…

Xây dựng một số quy trình nội bộ, hướng dẫn thực hiện công việc theo từng vị trí công việc, để thấy cụ thể một công việc bao gồm những bước gì.

Kết luận

20.12 Ban quản lý dự án Đông Hồi cùng ban tư vấn hoàn tất bộ KPI của Ban.

Hướng đến sang 2014 tất cả các phòng ban tại Vicem xây dựng xong và tiến hành hành quản lý đánh giá công việc theo KPI.

Be Sociable, Share!

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *