Category Archives: Hỏi đáp

Quy trình thực hiện Bsc và Kpi

Cho tôi hỏi là quy trình thực hiện Bsc và Kpi như thế nào?

Công ty áp dụng Kpi

Cho tôi hỏi đã có những công ty đã áp dụng thành công KPI tại Việt Nam và những công ty nào đang triển khai?

Điều kiện áp dụng

ĐIều kiện để doanh nghiệp triển khai Bsc và KPI là gì? mất bao nhiều thời gian để xây dựng thành công?

Kpi cho doanh nghiệp nhỏ

Cho mình hỏi là liệu Bsc và kpi có cần thiết cho doanh nghiệp nhỏ hoặc mới thành lập không?

KPI là gì?

KPI-la-gi

KPI là gì? KPI theo tiếng anh là Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số đánh giá thực hiện công việc. Thông thường mỗi chức danh sẽ có bản mô tả công việc hoặc kế hoạch làm việc hàng tháng. Nhà quản lý sẽ áp dụng các chỉ số để đánh giá hiệu quả của