Category Archives: Bsc & Kpi

Một số KPI đo lường về khía cạnh khách hàng (phần 2)

anh7

  5. Giá trị vòng đời của khách hàng (Customer Lifetime Value) Giá trị vòng đời của khách hàng (gọi tắt là CLV) là một thước đo đo lường giá trị lợi nhuận kinh doanh thu được từ mỗi khách hàng. Giá trị vòng đời của khách hàng là một trong những thước đo quan trọng nhất khi

Một số KPI đo lường về khía cạnh nhân viên và hiệu quả hoạt động của nhân viên (phần 1)

anh6

Tùy thuộc vào từng bộ phận chức danh, lĩnh vực hoạt động… mà các nhà quản lý thực hiện việc xây dựng KPI linh hoạt trong các bước và nên thuê các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm kết hợp với nhân viên trong công ty để chỉ tiêu đề ra được đưa vào

Phân biệt sứ mệnh, tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp

anh5

CHIẾN LƯỢC LÀ MỘT BƯỚC ĐI TRONG THỂ LIÊN HOÀN Chiến lược không phải là một quy trình quản trị riêng lẻ. Đó là một bước đi trong một chuỗi liên tục hợp lý, tác động lên một doanh nghiệp từ sứ mệnh do các nhà lãnh đạo cấp cao tuyên bố, đến công việc cụ

Một số chỉ số KPI của doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

anh4

Những công ty sản xuất hàng tiêu dùng (CPG) thường đa dạng hóa việc sử dụng các chỉ số đánh giá hiệu quả công việc cốt yếu để kiểm soát hiệu suất kinh doanh.  Một vài chỉ số đã được để cập ở phần trước. Ở bài này, trước hết chúng ta hãy cùng nhìn qua những

Một số KPI đo lường về khía cạnh khách hàng (phần 1)

anh1

Khách hàng là một trong những chìa khóa đảm bảo cho doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển bền vững. Những yếu tố về sự hài lòng của khách hàng, tỷ lệ duy trì khách hàng là hai trong số nhiều những chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu (KPI) mà doanh nghiệp thường xuyên