Category Archives: Bsc & Kpi

10 công ty đang áp dụng Thẻ điểm Cân bằng (và lý do)

10-cty-sd-bsc

Có hàng nghìn công ty sử dụng hệ thống Thẻ điểm Cân bằng để thực thi chiến lược, cùng tìm hiểu tại sao Thẻ điểm Cân bằng lại đem lại lợi ích đối với doanh nghiệp như vậy. Ai cũng biết tầm quan trọng của việc lên kế hoạch chiến lược để đạt được thành

Các rào cản cụ thể đối với việc triển khai có hiệu quả chiến lược

anh15

Một khi các tổ chức đã xây dựng Thẻ điểm cân bằng đầu tiên của mình, thì họ cần nhanh chóng đưa thẻ điểm vào các hệ thống quản lý đang vận hành. Các nhà quản lý của công ty đã phát hiện ra rằng thẻ điểm cho phép họ vượt qua một khoảng trống

5 chỉ số quản trị mối quan hệ với khách hàng (KPI về CRM) mà doanh nghiệp cần theo dõi

anh-crm-kpi

Các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động về quản trị mối quan hệ với khách hàng (KPI về CRM) đánh giá mức độ thành công của một tổ chức hoặc của một hoạt động cụ thể mà tổ chức đó tham gia vào. Các chỉ số này còn được định nghĩa là công

Một số KPI đo lường về khía cạnh hiệu suất môi trường và xã hội

anh14

Một số KPI đo lường về khía cạnh hiệu suất môi trường và xã hội: 1. Dấu chân Carbon (Carbon Footprint) Hiện nay, thay đổi khí hậu đang là một trong những vấn đề nghiêm trọng và cấp thiết nhất mà toàn cầu đang phải đối mặt. Lí do chính dẫn đến sự biến đổi khí hậu

6-Sigma và Hệ thống Thẻ điểm Cân bằng (BSC): Những điều doanh nghiệp cần biết

anh13

Bạn đang tìm kiếm chiến lược quản lý tốt nhất? Cùng so sánh 6-Sigma với Thẻ điểm Cân bằng (BSC) Để đưa ra quyết định xem chiến lược nào là tốt nhất và hệ thống quản lý nào phù hợp nhất cho một doanh nghiệp là một công việc lâu dài và phức tạp. Nếu bạn