Category Archives: Bsc & Kpi

Phân biệt PI, KPR và KRI

phan-biet-kpi-kri

Rất nhiều công ty đang áp dụng KPI để đo lường, giám sát hiệu quả làm việc, nhưng rất ít doanh nghiệp thực hiện đúng và thực sự hiểu KPI là gì. Có 3 loại thước đo đo lường hiệu quả: KRI (Key Result Indicators): Doanh nghiệp làm được gì trong một viễn cảnh nhất định.

Một số KPI đo lường hiệu quả hoạt động vận hành của doanh nghiệp (Phần 2)

operation-kpi2

Tiếp theo bài trước, bài viết này sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một số KPI khác để đánh giá hiệu suất hoạt động: 10. Sức mạnh hệ thống đường ống đổi mới (Innovation Pipeline Strength – IPS) Định nghĩa: là chỉ số đánh giá sức mạnh đường ống của công ty, nghĩa là

Một số KPI đo lường hiệu quả hoạt động vận hành của doanh nghiệp (Phần 1)

operation-kpi1

Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn một số KPI để đánh giá hiệu quả vận hành của doanh nghiệp: 1. Mức độ 6-sigma (Six Sigma Level) Định nghĩa: 6-Sigma là một hệ phương pháp cải tiến quy trình dựa trên thống kê nhằm giảm thiểu tỷ lệ sai sót hay khuyết tật đến

Vì sao KPI áp dụng cho nhân viên chưa đem lại kết quả như kỳ vọng của ngân hàng?

ngan-hang-kpi-ko dap-ung-ky-vong

Có tình trạng phổ biến hiện nay là nhân viên thường không đạt được kỳ vọng của cấp trên đề ra, họ chỉ làm tốt những gì được kiểm tra. Hiện nay KPI (Key Performance Indicator – Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc) không còn là nội dung mới mẻ đối với các ngân hàng

6 lợi ích khi doanh nghiệp sử dụng Bản đồ Chiến lược

6-loi-ich-khi-sd-bsc

Bạn đã sẵn sàng cho những thành công mang tính chiến lược trong công ty mình? Đã đến lúc dẫn dắt doanh nghiệp của bạn sử dụng bản đồ chiến lược rõ ràng, cụ thể rồi đấy. Có lẽ lý do đưa bạn đến với bài viết này là bởi bạn biết tầm quan trọng của