25.11.2014: Khai giảng khóa đào tạo BSC&KPI tại Trung tâm Viễn thông Quốc tế khu vực I | Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế

25.11.2014: Khai giảng khóa đào tạo BSC&KPI tại Trung tâm Viễn thông Quốc tế khu vực I

Ngày 25/11/2014, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế khai giảng khóa đào tạo inhouse “Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp” tại Trung tâm Viễn thông Quốc tế Khu vực I, 97 Nguyễn Chí Thanh với sự tham gia của gần 40 cán bộ nhân viên công ty. Chương trình học gồm 5 buổi được thiết kế đặc thù phù hợp với nhu cầu thực tế của công ty, giúp cán bộ công ty nắm được những kiến thức cũng như những công cụ cần thiết nhất để áp dụng luôn trong quá trình triển khai BSC&KPI vào quản trị doanh nghiệp.

Giám đốc Trung tâm Viễn thông Quốc tế Khu vực I có đôi lời phát biểu khai giảng khóa học, nhấn mạnh mục tiêu trong thời gian tới của công ty là xây dựng được bộ chỉ số phù hợp, phân bổ xuống các phòng ban trong công ty.Quá trình triển khai và ứng dụng BSC&KPI không hề dễ dàng, do vậy cần sự tập trung và cố gắng hết sức của cán bộ và lãnh đạo công ty.Cùng với giảng viên khóa học, PGS,TS Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế, ban giám đốc mong rằng khóa đào tạo này sẽ giúp cán bộ công ty giải đáp các thắc mắc trong quá trình triển khai BSC&KPI, cung cấp thêm những công cụ hiệu quả.Khóa học này cũng là một buổi trao đổi kinh nghiệm, thảo luận những vấn đề cần giải quyết liên quan đến BSC&KPI.

Buổi học tiếp theo sẽ được diễn ra vào thứ 3, ngày 2/12/2014.

Be Sociable, Share!

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *